Yurtdışında üniversite

Bu hacim, grup iftira üzerine bir Hofstra Üniversitesi konferans gelen denemeler güncelleştirilmiş koleksiyon, nefret söylemi bir disiplinler arası inceleme sağlar. RAV v. St. Paul ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararı ile başlayarak, hacim, tarihsel, antropolojik,-karşılaştırmalı hukuk ve Amerikan anayasa hukuku perspektifinden sorunu analiz eder.