Yaşam span genelinde İlişkiler

Bu monografi gelişimsel bakış açısıyla arkadaş olarak kadınları ve erkekleri inceler.Arkadaş olarak Kadın ve Erkekler yaşlılık ile erken çocukluk çapraz seks dostluklar inceler, sonra bulguları özetler ve kadın ve erkekler arasındaki dostluk ömür boyu teşvik edilebilir nasıl öneriler sunar. Her bölümde üç tema belgelenen ve hayatın gelen aşamasına uygulanan: * Çapraz-seks arkadaşlıklar jenerik ve benzersiz şekilde bir bireyin sosyal ağ zenginleştirmek. * Sosyal ve yapısal engeller yaşamın her aşamasında çapraz seks dostluklar oluşumuna müdahale. * Çapraz-seks arkadaşlıklar etkileyebilir ve yaşam döngüsü boyunca kendini bir bireyin süregelen sosyal yapı etkilenir. hacim için birincil hedef kitle akademisyenler ve aile çalışmalarında bilim adamlarının ikincil izleyici, gelişim psikolojisi ve klinik psikologlar ile kişisel ilişki çalışmasında öğrenciler (kişilerarası iletişim, sosyal psikoloji, sosyoloji) ‘dir. Kitap ayrıca ilgili disiplinler için bir lisansüstü ek metin ve lisans dersleri olarak kullanılabilir.