Turku Üniversitesi

Doksan yıl önce, bağımsızlık ilk fışkırma, milliyetçiler ülkenin ikinci büyük kentinde gerçekten Fin üniversite için 22.040 bağışçılardan fon kaldırdı. Onların cömertlik “22040” vaftiz (cloudberry, Rowan ve deniz topalak yapılmış) üniversitenin kendi likör oluşturma, anılmaktadır. Bu 18,000 öğrenci 2000 lisansüstü içerir.