Sosyal Çalışma Röportaj

Yirmi beş yıldır, Sosyal Çalışma Röportaj sosyal çalışma ve diğer insan servis dersleri tercih edilen ders kitabı, hem de uygulayıcılar için önemli bir profesyonel bir kaynak olmuştur. Bu yeni sürüm, yedi yıldır ilk, iyice, güncellenen revize genişletilmiş ve daha kapsamlı kapsama ve daha etkili öğretim ve öğrenme için yeniden düzenlenir. Bu sürüme Yeni: daha fazla tutarlılık ve netlik Daha kapsamlı literatür Büyükşehir iletişim sürecine vurgu ve Yeni görüşme rolü veya kısa vadeli, istemsiz görüşme ölçüde genişletilmiş kapsama, ve diğer özel müşteriler Genişletilmiş kapsama için iyice yeniden bölümler ve bölümler ırksal ve etnik bir farklılık boyunca sınıf, ırk, cinsiyet ve Bölüm sonu özetleri ilgili görüşmeci / mülakat farklılıkları Büyükşehir kapsama köprü için teknikler.