Siyah Demons

toplumda bir suç unsuru olarak Afro-Amerikan erkek klişe daha ırksal uyum için önemli bir engel ve her seviyede ayrımcılık ve ırkçılık ortadan kaldırılması olmaya devam ediyor. Genellikle, bu suç klişe Afrikalı Amerikalı gençlerin içselleştirilmiş olduğunu, bu yüzden suçlu davranış onlardan beklenen, bu tuzağa düşmek birçok sanki hissettirdiği. Siyah Şeytanlar, bu klişe inceler ve idamesi için suçu çok Afrikalı Amerikalı erkeklerin ABD kitle medyasının olumsuz tasvirleri geldiğini iddia. Roma bu görüntüler derinleştirmek ve sömürge döneminden beri Afro-Amerikan toplumu rahatsız olan kalıplaşmış güçlendirmek için yardımcı mitler teşvik savunuyor. Tarihsel kullanılmıştır, ve halen istihdam nasıl nasıl bu suç klişe, kökeni inceleyerek, Roma toplumunun bu tehdit ve üstesinden gelmek için çalışır gibi ABD toplumu taints Afrikalı Amerikalıların medya tasvirleri tehlikeli bir akım, bir ortaya Amerika Birleşik Devletleri ırkçılık mirası.