Saray bosna universite

Kritik uygulamalı dilbilim Bu erişilebilir rehber ve tanıtım işyeri, çeviri ve diğer dil ile ilgili alanlarda dil eğitimi, okuma-yazma, söylem analizi, dil görüşlerini sorunlar, tartışmalar vurgulayarak, ve rekabet, net bir bakış sağlar. Eleştirel kuram ve uygulama alanlarını kapsayan, hem kitap beş temalar etrafında organize edilmiştir: bilgi siyaset, dil politikaları, metinlerin siyaset, pedagoji siyaset ve farkı siyaseti. Bu uygulamalı dilbilim, TESOL, dil eğitimi, ya da diğer dil ile ilgili alanlarda yer alan herkes için önemli bir metindir.