Norveç UIT Arctic Üniversitesi

Bu profili birleşmesinin ardından, Norveç UIT Arctic Üniversitesi hale Tromsø önceki Üniversitesi ilgilidir.

Dünyanın en kuzey üniversitede araştırma gibi aurora borealis, Sami kültürü ve teletıp gibi Arktik ve alt Arctic temalar üzerinde duruluyor. Onun 6,500 öğrenci ve 1.700 personel beşeri ve sosyal bilimler, fen bilimleri, hukuk ve balıkçılık olmak üzere altı fakülte ve yüksekokullar, arasında dağıtılır. Bu Desmond Tutu, Salman Rüşdi ve Mordehay Vanunu üzerinde fahri doktora ihsan etmiştir.