Makedonyadaki üniversiteler

Bu hayati çalışma, cumhurbaşkanlığı tartışmalarının sponsorluk, biçimleri, doğa ve etkileri inceleyerek 1960, 1976, 1980, 1984, ve 1988 tartışmalar vurgulayarak bir “televizyon bakış açısı” kullanır. Yazarlar cumhurbaşkanlığı tartışmaları üzerine kapsamlı bir araştırma ile televizyon orta ve etkisi hakkında çağdaş teori ve araştırma entegre. Belirli konular tartışmalar adayların görsel mesajlardır ‘sözlü mesajlar Adayların nasıl orta, uygun olmalı’ nasıl televizyon ortamı, taleplerini uygun yapılandırılmıştır nasıl yayın endüstrisinin katılımıyla bir fonksiyonu olarak nasıl geliştiğini başkanlık tartışmaları içerir orta ve aracılı tartışmaların ikna edici etkileri yoluyla tanımlanır.