Kültürler arasında kişisel ilişkiler

Bu multidisipliner çalışma ilk kitaplardan biri farklı toplumlarda ilişki uygulamalar ve inançların bir karşılaştırma sunmak için, ve daha geniş değerler ve ekonomik gerçekleri kültürler arasında kişisel ilişkiler benzerlikleri ya da farklılıkları açıklamaya yardımcı olabilir nasıl keşfetmek için. Dostluk, romantizm, aile ve işyeri – – Robin Goodwin farklı ilişkiler türlerini tartışır kültürel ve etnik bağlamlarda çeşitli ve bireysel kişilikleri, sosyal normlar ve daha büyük, ekonomik, siyasi ve demografik geçişler etkileşim biçimini inceler Dünyada kişisel ilişkiler dönüştürmek için.