Kapat Romantik İlişkiler

Ilişkiler önde gelen uzmanların da katkısıyla, bu kitap öz-genişleme, yakın ilişkiler, bağlılık, sosyal destek, kendini doğrulama sürdürmek ve ilişki aldırmadan eşitlik gibi aşk gibi önemli konuları kapsar. Sonuçta bu ilkeler güncel sosyal konular ve klinik müdahaleler uygulanabilir olduğu yakın ilişkiler veya korunmaz nedeni ve şekilde kapsamlı bir hesaptır. Iki bölüme ayrılır, Bölüm I, ilişkiler zamanla korunur nasıl karakterize geliştirilen modeller açıklanır yakın ilişkilerde iş belirli mekanizmaların hesapları, ve mevcut teorik yöntentemlerle yakın ilişkiler bakım ve iyileştirme kavramsallaştırmalar. Bölüm II çağdaş sosyal konuları yanı sıra klinik uygulamaları giderir. Kapat Romantik İlişkiler nedeniyle ilişki bakım ve geliştirme teori ve araştırma geniş örnekleme öğrencilerin, araştırmacılar ve profesyoneller hitap edecek.