Japonya’da Fandom

Görev ve yükümlülük yapısal unsurları Japon toplumsal örgütlenmenin odak çalışmaların çoğu. Fan kulüpleri Bu çalışma birbirine bağlamak bireyleri gönüllü tahvil analiz karizma kavramını kullanır. karizma kavramı, bireysel aşkın etkileyen seçim, ve olağanüstü rolünü tanır. Bu unsurlar, uzun Japonya antropolojik çalışmalar içinde ihmal edilmiştir. Ayrıca bu çalışma popüler müzik (kar için açıkça karizma) kapsamında karizmasını inceler; Bu endüstriyel kültürel, üretilen yaptırım ve ekonomik dağıtıldığında karizma vardır. Karizma burada bir mistik bilmece, ama hem büyük sanayi ve fan bir manipüle aracı değildir olur.

JAPONYA severler KÜLTÜR desenlendirme

Amerika Birleşik Devletleri fandom genellikle “bir varsayılan toplumsal işlev bozukluğu bir psikolojik belirti” (: 10 Jenson 1992) gibi, sosyal patoloji olarak karaladıysa edilir. Hayranları olumsuz kolayca kitle iletişim araçlarının baştan çıkarıcı güçlere av düşmüş manipülasyon pasif kurbanları olarak görülüyor. Fandom, insanların yaşamlarında bir eksikliği semptomatik olarak algılanan bir hayaller “parasocial” ilişki (bakınız Horton ve Wohl 1956) ile duygusal bir boşluğu doldurma aittir eylem olarak. Nitekim, Weber (1968: 333) doğmuş gibi karizmatik ilişkileri açıklar “psişik, fiziksel, ekonomik, etik, dini, siyasi sıkıntı zamanlarında.” Bir fan kendi üzerinde durmak için bireysellik eksik birisi. Bir hayranı olmak kişinin eylemleri üzerinde kontrolü olmadan, bağımsız fikir ya da bir kişinin kendi iç çekirdek olmadan, bir takipçisi olmaktır. …