İngilterede üniversite okumak

Bu ilk dil işleme yabancı dil öğrenme etkisini tartışır ilk kitap. Yazarlar dilli gelişim farklı doğa transferi ile karakterize bir dinamik ve birikimli bir süreçtir ve sürekli birbirleri ile etkileşim iki veya daha fazla dil kanalları ile ortak bir altta yatan kavramsal tabanı neden olduğunu savunuyorlar. Dil gösterimi ve işleme yerine bir sözcük-sözdizimsel perspektiften daha bilişsel-pragmatik tartışılmıştır. Bu tür transferi, kelime geliştirme, kavramsal akıcılık, ve pragmatik becerileri gibi L2 edinimi birkaç önemli konular, gözden gerekli. Yazarlar ayrıca dilli gelişimi ve ilk dil yabancı dil öğrenme olumlu etkisi açıklamak için bilişsel psikoloji, dilbilim, ruhbilim, SLA, felsefe ve eğitim literatür dokunmadan büyük bir vücut gözden. Hem dilbilimciler ve dil eğitimcileri için önemli bir okuma, bu hacim: * * araştırmaya dayanıyor, * Yabancı dil öğrenme anadili becerilerinin gelişimi ve kullanımı ile ilgili olumlu bir etkiye sahip olduğunu savunuyor, bir bilişsel-pragmatik bir bakış açısıyla dilli gelişimini açıklamak için çalışır birkaç farklı disiplinlerin bulguları, * yazarlar tarafından yapılan nicel araştırma sonuçlarına dayanmaktadır ve edebiyat geniş bir yelpazede dokunur.