Eylemde İletişim Araştırma

Akademi ve aktivizm arasındaki sinerji uzun iletişim araştırma hem akademisyen ve savunuculuk kuruluşlarının bir amacı olmuştur. Eylem Communications Research denemeler ikisi arasında etkili bir ortaklık demokratikleştirme, kritik teknolojilere daha fazla erişim sağlamak için sayısal uçurumun yıkmak için yardımcı bir daha demokratik bir kamusal alanın nasıl katkıda bulunabileceğini bir hacim, ilk kez, göstermek kurumsal medya sektörünün mülkiyeti ve bireylerin fikirlerini çeşitli eklem için sayısız fırsatlar sunan. Bu tür çocukların televizyon programlama üzerine mülkiyet konsantrasyonunun etkisi gibi konuları kapsayan Denemeler, medyanın toplum üzerindeki etkisi binasında ve iletişim araştırmalarının küresel sonuçları değerli olacaktır sadece bilginlerin, aktivistler ve medya politika yapıcılar, ama aynı zamanda vesile olacak kadar işbirliği daha keşif için bir şablon olarak görev.