ABD hükümeti iletişim sektörü

20. yüzyılın başından bu yana, ABD hükümeti iletişim sektörünü düzenleyen mevzuatın çeşitli parçaları çıkarmıştır. Elektromanyetik spektrum üzerinde sınırlı alan iletişim sektöründe düzenleyen, gerekçe, ya da gerekçesi olmuştur. (1) sınırlı frekans alanı aslında yelpazenin herhangi bir bölümünü sahibi herkes engeller. Gibi yayın dışındaki medya, (2) Çoğalma kablo sistemleri ve internet, sınırlı-uzay argüman zayıflamış oldu. İlk haberleşme mevzuatı gibi değişiklikler ve yeniden yazar ihtiyacını temin 1910. Hızlı teknolojik gelişmeler yılında yürürlüğe beri düzenleyici mevzuat değişiklikleri ve revizyonları ile birlikte, komple yeniden yazar olmuştur.

Bu makalede, iki amacı vardır. İlk telekomünikasyon düzenleme tam bir revizyon 1996 Telekomünikasyon Yasası, gelişimini ve kararname inceler. Yeni mevzuat yürürlüğe girmiştir önce Buna göre, hükümetin yasama ve yürütme organlarıyla arasında tartışılan siyasi ve sosyal sorunları inceliyor.

İkincisi, bu makale mevzuat geçişi ve 21. yüzyılda telekomünikasyon sektörüne etkileri yarattığı yeni sorunları ve etkilerini araştırmaktadır. Bu keşif makale yayın veya kablo düzenleme ile ilgili telekomünikasyon hareket sadece bölümlerini vurgulamaktadır. Kablo hizmeti sunabilir artık telefon şirketleri kabul dışında, telefon endüstrisinin düzenleyici konular özellikle incelenmiştir değildir. Öncelikle, bu yazı sağlar ve yayın ve kablo teknolojisi ve programlama konularında ilgili yasal değişiklikleri olayları inceler.